FANTA Olympics: Cheerful Spirits in Busy Bodies

A Commentary Stagnated papers piling up on the table. Student problems brought home. Never-ending reports and presentations. Responsibility. Time. Stress. The cycle continues. Every day, great responsibility is placed upon the shoulders of teachers and administrators to ensure the welfare of the students and the university. Therefore, a breath of fresh air and a scenic continue reading : FANTA Olympics: Cheerful Spirits in Busy Bodies

SLUC Buwan ng Wikang Pambansa 2017

“Huwag ikahiya ang ating wika sapagkat iyan ang diwa ng ating bansa”. Iyan ang winika ni dating Pang. Ramon Magsaysay. Ang wika ay kasangkapan ng pakikipagtalastasan. Ito’y tagapagdaloy ng ideya. Kung kaya’t para maipakita ang pagmamalasakit sa ating wikang pambansa, tayo ay nagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa tuwing buwan ng Agosto. Ginanap sa Bulwagang continue reading : SLUC Buwan ng Wikang Pambansa 2017